နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲ ရဲမႉး ၁ ဦး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သတ္ေသ | DVB