ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေျမာက္ဦး ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ျပန္လြတ္ | DVB