ဧရာ၀တီတိုင္းလြွႊတ္ေတာ္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မည့္ကိစၥ မေျပာေသး | DVB