ျပည္သူကဆနၵ႐ွိရင္ သမၼတလုပ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား | DVB