ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ ပထမဆံုး က်င္းပ | DVB