လမ္းႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး ဂ်ပန္က ကန္ေဒၚလာ ၅ သိန္းခြဲေက်ာ္ေထာက္ပံ့ | DVB