ရက္ပိုင္းအတြင္း ၾကည့္ရႈသူ ၆ သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္ မေနာ၏ သႀကၤန္သီခ်င္းသစ္(႐ုပ္သံ) | DVB