ပံုစံ ၇ ရရွိေရး ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္က ေတာင္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ | DVB