က်ဳိက္ထီး႐ုိးေစတီ အလႉခံစာရင္းဇယား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ေျပာ | DVB