ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕က ေဒၚေပြ႔ထန္းရဲ႕ တပိုင္တႏိုင္ ႐ုိးရာ ျပတိုက္ေလး (႐ုပ္သံ) | DVB