ျမန္မာအိမ္အကူ ေငြခိုးတာမဟုတ္ဘဲ လိင္ပိုင္းေစာ္ကားခံရျခင္းျဖစ္ဟု ေအေအစီစီေျပာ | DVB