ဝမ္းတြင္းဆည္ ေရေပးေျမာင္းေကာသြား၍ လယ္ေျမမ်ားပ်က္ၿပီး ေတာင္သူမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေန | DVB