တ႐ုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာကိစၥေရးခဲ့သည့္ ျမစ္ႀကီးနားဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ ၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ | DVB