ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ေရယာဥ္တစီး မီးေလာင္ | DVB