ပ်ဥ္းမနားသံဃာ့ေဆး႐ံုတြင္ ကိုရင္ႏွင့္သီလရွင္မ်ားကို ေဆးကုသေပး | DVB