ဆြစ္ဇာလန္ ႏွင္းေလွ်ာစီးစခန္းတခုတြင္ ႏွင္းခဲၿပိဳက်၊ လူ ၄ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB