တ႐ုတ္ဘူတာ႐ုံမ်ားတြင္ ခရီးသြား မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ရထားခရီးစဥ္ ၁၀ သန္းေက်ာ္ တုိးျမႇင့္ေျပးဆြဲ | DVB