ရပ္၀န္းႏွင့္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေရးမူ ၅ ရပ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစလို

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရပ္ဝန္းနဲ႔ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီး (၅) ရပ္နဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ ရပ္ဝန္းနဲ႔ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း (Belt and Road Initiative-BRI) အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီရဲ႕ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ရပ္ဝန္းႏွင့္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးမူႀကီး (၅)ရပ္နဲ႔ အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အေလးေပးေျပာၾကား လိုတယ္၊  စီမံကိန္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ ေရတိုအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေရးသာမက ေရရွည္အက်ိဳးကိုပါ ႐ႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးက ေလ့လာစိစစ္ေဆာင္႐ြက္ သြားဖို႔လိတယ္၊ ရပ္ဝန္းနဲ႔ ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းေအာက္မွာ ေဆာင္႐ြက္မယ့္ စီမံကိန္းေတြဟာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းေတြ၊ မူဝါဒေတြ၊ ျပည္တြင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိဖို႔လိုအပ္တယ္”လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္  ဒီစီမံကိန္းမွာ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ (၆၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၿပီး  အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဆက္သြယ္ေရးသာမက က႑ေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မယ့္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အစီအစဥ္ တခုျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပထဝီအေနအထားအရ ရပ္ဝန္းနဲ႔ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းမွာ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ေနရာမွာတည္ရွိေန တဲ့အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ရွိတယ္၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈေတြဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္သာမက ေဒသအတြက္ကိုပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ စီမံကိန္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳး စီးပြားအတြက္ မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔  နည္းဗ်ဴဟာေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ သြားဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကေတာ့ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို ဦးစြာေလ့လာၿပီး ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ ျပည္သူ လူထုအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ စီမံကိန္းေတြကို  မွန္ကန္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရာမွာ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔  သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေတြအၾကား ပိုမို ထိေရာက္စြာ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔  အေရးႀကီးတယ္လုိ႔လည္း ဒုသမၼတက အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာသြားပါတယ္။ အစည္းအေဝးကို ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန ခ်ဳပ္၊ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔  တာဝန္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူႀကီး (၅) ရပ္ကေတာ့ တႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ေျမတည္တံ့မႈနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တႏိုင္ငံက ေလးစားရန္၊ တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈ မျပဳလုပ္ရန္၊ တႏိုင္ငံႏွင့္ တႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္၊ တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ တန္းတူရည္တူရွိရန္နဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းရန္နဲ႔ ေနာင္ဆံုး တခ်က္ကေတာ့  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ရန္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီး (၅) ရပ္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္  ၁၉၅၄ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိုင္းရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ အၾကား သေဘာတူ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up