ယာဥ္ထိန္းရဲကို “တပ္ထဲလိုက္ခဲ့”ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ကားေပၚတင္ေခၚသြားသူအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး (႐ုပ္သံ) | DVB