႐ုံးစာေရးခန္႔ရန္ ေငြ ၁၀ သိန္း လာဘ္စားမႈျဖင့္ သာယာဝတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို အေရးယူ | DVB