ကန္႔ေကာ္ရြာ ပုလဲရတု ပန္းခ်ီျပပြဲ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္က်င္းပ | DVB