အကယ္ဒမီဒုတိယအဆင့္ ႐ုပ္ရွင္ ၂၅ ကားတြင္ ဒါ႐ိုက္တာ၀ိုင္း၏ ဇာတ္ကား ၄ ကားပါ၀င္ | DVB