မန္ယူကုိ ေပါင္ ၃.၈ ဘီလီယံျဖင့္ ေဆာ္ဒီမင္းသား ကမ္းလွမ္း | DVB