ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါသည္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ေဆးခန္းမ်ား က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဖြင့္လွစ္ | DVB