သရဖူ ေတာင္သူပဲြေတာ္ကို တက္ေရာက္လာသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ (ဓာတ္ပံု) | DVB