ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး မုံရြာတြင္ လူ ၃၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပံု)

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ေရးတို႔အတြက္ လူအင္အား ၃၀၀ ေလာက္ ဒီေန႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကပါတယ္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကုိ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔ေတြ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

More News
Up