ပုိက္ဆံအိတ္လုေျပးသူ ၂ ဦးကုိ ယာဥ္ထိန္းရဲႏွင့္ျပည္သူမ်ား ၀ုိင္း၀န္းဖမ္းဆီး (ဓာတ္ပုံ) | DVB