ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၄၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည့္ ကားဗံုးခြဲမႈ ပါကစၥတန္ကို တုံ႔ျပန္မည္ဟု အိႏၵိယေျပာ | DVB