အထက္မင္းလွၿမဳိ႕နယ္တြင္ အေထာက္အထားမဲ့ ဘဂၤါလီ ၄၃ ဦး ဖမ္​းဆီးရမိ | DVB