“ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ အရမ္းနည္းလြန္းတယ္” အင္းစိန္ေအာင္စိုး (႐ုပ္သံ) | DVB