ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈ အမိန္႔မခ်ခင္ တရား႐ံုးေရွ႕ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB