ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ႀကီးႏွင့္ ဝန္ထမ္း ၆၄ ဦးတို႔ကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ | DVB