ကိုယ္နံ႔နံသည့္ ျမန္မာ ၁၃ ဦး ထိုင္းခရီးသည္တင္ကားေပၚ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB