ထုိင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ဘာရိန္းေဘာလုံးသမား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ | DVB