လြဳိင္ေကာ္ပန္းျခံရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ရန္ကုန္တြင္ဆႏၵျပေတာင္းဆို | DVB