ေမာင္ေတာတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄  ႏွစ္လထပ္တိုး ထုတ္ျပန္ | DVB