“ေမႊး”ရနံ႔သင္းထုံဆဲပါ ေဒၚခင္ႏွင္းယုေရ (သုတကေဖး) | DVB