မိုင္းဆတ္တြင္ ဖမ္းမိသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ၈၀ ေက်ာ္ထဲ မူးယစ္၀ရမ္းေျပး ၉ ဦး ပါ၀င္ | DVB