ေရးၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္းက်ံဳးေတာ္ႀကီးက ငါးအျမာက္အျမား ေအာက္စီဂ်င္ျပတ္ ေသဆုံးျခင္းျဖစ္ | DVB