အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အင္အား ၅.၄ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ | DVB