ျမန္မာ့သနပ္ခါးပဲြေတာ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ | DVB