စင္ကာပူရွိ ေငြလဲေကာင္တာ ၁၈ ခုကေန က်ပ္၁၀၀၀၀တန္ အတုမ်ားဖမ္းဆီးရမိ | DVB