ေအေအကိုအျပဳတ္တိုက္ပါက ရခိုင္-ဗမာ လူမ်ိဳးၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္သြားေစႏိုင္ဟု သတိေပး | DVB