ပဲခူးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေခြး႐ူးျပန္ကာကြယ္ေဆး အလႉရွင္လိုအပ္ေန | DVB