ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ထာ၀ရရပ္ဆုိင္းရန္ ကခ်င္လူထုဆႏၵျပမည္ | DVB