ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ႐ံုးေရွ႕၌  ကုမၸဏီ ၈ ခုကအလုပ္သမားမ်ား လာေရာက္ေတာင္းဆို | DVB