ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စီးနင္းလိုက္ပါလာသည့္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ အေရးေပၚဆင္းသက္ (႐ုပ္သံ) | DVB