ကမၻာသို႔ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ မီး႐ႉးတိုင္ ထြန္းညိႇသူ (သို႔) ဦးေရႊဇံေအာင္ (သုတကေဖး) | DVB