တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ၈၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာဖမ္းဆီး | DVB