ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရန္ အေရးႀကီးအဆို လႊတ္ေတာ္၌ စတင္ေဆြးေႏြး | DVB